CRU international är det självklara valet för human resource management & organisation


Våra tjänster
Interima chefs uppdrag

Finns behov av att få in en erfaren och kompetent ledare under en begränsad period i er organisation? Lösningen är en interims chef. En interims chef är en tillfällig och tidsbegränsad lösning. CRU erbjuder interima lösningar med rätt kompetens inom företagets ledning och inom HR.

Rådgivning

Rådgivning vid frågeställningar som uppkommer i uppdragsföretaget, där företaget själv inte har specialistkunskap eller har behov av extra resurser, t ex. omorganisation, omställningsarbete, uppsägningar, coaching, mentorskap och rekrytering.

Verksamhetsutveckling

CRU Internationals mål är att bidra till att uppdragsföretaget
ökar sin lönsamhet genom
Strategiutveckling
Organisationsutveckling
Medarbetarutveckling

Rekrytering

Behovet att rekrytera ledare och medarbetare ställer stora krav på effektivitet och precision. Vi är erfarna. Vi kan personbedömning. Vi genomför rekryteringsprocessen och vid behov erbjuder vi även internutbildning för rekryteringsansvariga.

Arbetsprocesser

CRU erbjuder bl.a. följande separata tjänster med målet att bygga upp och effektivisera företagets HR-processer.
HR-rutiner vid nyetablering
Effektivitet i HR-rutiner
Målkontrakt och medarbetar/utvecklingssamtal
Projektledning i HR processer

Nätverk och Mentor

Ensam är inte alltid starkast – ett nätverk eller en mentor/coach hjälper dig att utvecklas i din roll som chef. Kanske behöver du ny inspiration eller vill utvecklas i din roll. Nätverket eller en mentor bidrar med lösningarna som du behöver.

Välkommen till CRU International


CRU International grundades år 2001 och har i snart 20 år hjälpt stora och små företag med strategiska,
hållbara och strukturerade HR beslut. På CRU är vi övertygade om att den viktigaste komponenten i ett företag är dess medarbetare.

Det är med kompetenta, dedikerade och nöjda medarbetare ett företag mår som bäst – och går som bäst.
CRU International skapar de unika förutsättningar uppdragsföretaget behöver för att arbeta med personal-
och organisationsfrågor på ett strukturerat sätt.

CRU Internationals mål är alltid att bidra till förbättrad lönsamhet genom verksamhetsutveckling,
arbetsprocesser, stärkt företagsprofil samt kunniga och duktiga chefer.

CRU Internationals tjänster stödjer och utvecklar uppdragsföretagens ledare, medarbetare och organisation.

Inom CRU International är våra värderingar viktiga
i samarbetet med uppdragsgivare.

Kvalitet

CRU lägger stor vikt vid ett gediget och grundligt utförande som säkerställer hög kvalitet.

Kompetens

CRU har lång erfarenhet inom HR och verksamhetsutveckling från ett stort antal branscher och befattningar.

Leverans

CRU håller vad vi lovar!

Exempel på uppdrag och företag


 • Interimlösning för särskild HR-kompetens
 • Individuell ledarutveckling genom coachning, 1 år
 • Butikschefsutvecklingsprogram 1-årigt
 • Karriärklubb för unga potentiella butikschefer och handlare
 • Grupputveckling
 • Styrelseuppdrag
 • Rekrytering av ledare
 • Service & kundbemötande
 • Karriärcoachning
 • Senior rådgivare till personalchef
 • Strategisk och operativ HR chef
 • HR businesspartner