Våra kunder

CRU Internationals kunder är privata företag och organisationer från ett antal branscher. Kundens storlek är från 20-talet medarbetare till större företag.

Vi arbetar på uppdrag av ägare, företagsledningar, HR- och utvecklingsfunktioner, och agerar också som föreläsare inom området.

Nedan är exempel på kunder

Våra uppdrag