Verksamhetsutveckling

CRU Internationals mål är att bidra till att kundföretagen ökar sin lönsamhet genom att erbjuda
Strategiutveckling, att omsätta kundföretagets övergripande strategi och lönsamhetsmål i en tydlig och mätbar HR-strategi. Genom en mätbar HR-strategi skapas basen för kompetensutveckling, rekryteringsbehov och målen för ledare och medarbetare utifrån ett HR-perspektiv. 
Organisationsutvecklingatt utveckla organisationen och dess medarbetare med målet att öka lönsamhet, effektivitet och ha nöjda medarbetare. CRU erbjuder både individuella ledarprogram och utveckling av en arbetsgrupp.
Medarbetarutveckling, vad det innebär att vara medarbetare i en verklighet under ständig förändring. Vilket ansvar och skyldigheter man har som medarbetare. Men också vad företaget behöver göra för att attrahera nya medarbetare och behålla de bästa!

CRU International ansvarar för processen och tar fram strategin samt all dokumentation. Arbetet sker alltid nära företagets ledning och ökar företagets lönsamhet. 

Hur kan vi hjälpa dig?


Senaste nyheter

26 oktober, 2015

CRU HAR NYTT UPPDRAG FÖR ETT KOMMERSIELLT FASTIGHETSBOLAG

CRU är anlitade för att utveckla HR-funktionen hos ett kommersiellt nationellt fastighetsbolag.

Läs mer

8 oktober, 2015

CRU HAR REKRYTERAT

För kunds räkning har CRU nu rekryterat en resursförstärkning till befattningen som applikationsansvarig inom automatisk identifiering. 

Läs mer

17 september, 2015

CRUs VD invald till Advisory Board

CRUs VD, Anne Thelin-Ehrling, har blivit invald i Advisory Board för Androuet som är specialiserade på franska ostar.

Läs mer