Strategiutveckling

Strategiutveckling handlar om att omsätta kundföretagets övergripande strategi och lönsamhetsmål i en tydlig och mätbar HR-strategi, d v s HR-strategin blir en viktig integrerad del av företagets totala strategi.

Genom en mätbar HR-strategi skapas basen för kompetensutveckling, rekryteringsbehov och målen för vad ledare och medarbetare ska leverera i termer av kvalitet (målkontrakt) och vilken medarbetartrivsel som ska uppnås.

Resultaten kan mätas såväl enskilt som hur väl HR-strategin påverkar den övergripande lönsamheten i företaget.

CRU International ansvarar för processen att ta fram strategin samt all dokumentation. Arbetet måste ske i nära dialog och samarbete med företagets ledning och HR-funktion.

För mer information, kontakta oss!

Hur kan vi hjälpa dig?


Senaste nyheter

26 oktober, 2015

CRU HAR NYTT UPPDRAG FÖR ETT KOMMERSIELLT FASTIGHETSBOLAG

CRU är anlitade för att utveckla HR-funktionen hos ett kommersiellt nationellt fastighetsbolag.

Läs mer

8 oktober, 2015

CRU HAR REKRYTERAT

För kunds räkning har CRU nu rekryterat en resursförstärkning till befattningen som applikationsansvarig inom automatisk identifiering. 

Läs mer

17 september, 2015

CRUs VD invald till Advisory Board

CRUs VD, Anne Thelin-Ehrling, har blivit invald i Advisory Board för Androuet som är specialiserade på franska ostar.

Läs mer