Nätverk

Målet är att HR ska bidra till förbättrad lönsamhet. Detta genom ökad effektivitet, rätt kompetens och medarbetartrivsel. Ensam är inte alltid starkast och ett nätverk hjälper dig att utvecklas i din roll som HR-chef. Kanske behöver du nya inspiration eller vill utvecklas i din roll. Nätverket bidrar med de smarta lösningarna som du behöver.

CRU International har nätverk både för

Fotograf: Andreas Hillerborg

Vi sätter gemensamt agendan på vilka ämnen som diskuteras men CRU International håller i det administrativa.

Nätverket leds av Anne Thelin Ehrling som är VD för CRU International. Hon har lång erfarenhet av både strategiskt och operativt arbete inom HR. Anne Thelin Ehrling har själv en gedigen bakgrund som HR-chef på stora företag i svenskt näringsliv inom detaljhandel, dagligvaruhandel, resebranschen, kund- och serviceindustri, teknikbransch och nu senast inom fastighetsbranschen. Anne är utbildad coach och mentor och arbetat med det sedan 1998. Nätverk har hon drivit sedan 2005. 

För mer info kontakta oss!

Hur kan vi hjälpa dig?


Senaste nyheter

26 oktober, 2015

CRU HAR NYTT UPPDRAG FÖR ETT KOMMERSIELLT FASTIGHETSBOLAG

CRU är anlitade för att utveckla HR-funktionen hos ett kommersiellt nationellt fastighetsbolag.

Läs mer

8 oktober, 2015

CRU HAR REKRYTERAT

För kunds räkning har CRU nu rekryterat en resursförstärkning till befattningen som applikationsansvarig inom automatisk identifiering. 

Läs mer

17 september, 2015

CRUs VD invald till Advisory Board

CRUs VD, Anne Thelin-Ehrling, har blivit invald i Advisory Board för Androuet som är specialiserade på franska ostar.

Läs mer