Interim HR

HR-kompetens för tillfällig uthyrning för uppdrag som HR-chef, HR businesspartner eller HR-konsult.

HR-kompetens för tillfällig uthyrning för uppdrag som HR-chef, HR businesspartner eller HR-konsult.

Avtal skrivs för kortare eller längre tidsperioder, allt efter kundföretagets behov. Kan vara aktuellt vid nyetableringar, tjänstledigheter, specialistkunskap inom ett område, generell förstärkning eller när ny befattningshavare skall rekryteras.

Interim HR arbetar oftast ute hos kund en eller ett par dagar i veckan för att bistå HR-funktion, HR chef eller företagsledning med operativt arbete eller tillfälliga projekt av mer strategisk karaktär.

 

För mer information, kontakta oss!

Hur kan vi hjälpa dig?


Senaste nyheter

26 oktober, 2015

CRU HAR NYTT UPPDRAG FÖR ETT KOMMERSIELLT FASTIGHETSBOLAG

CRU är anlitade för att utveckla HR-funktionen hos ett kommersiellt nationellt fastighetsbolag.

Läs mer

8 oktober, 2015

CRU HAR REKRYTERAT

För kunds räkning har CRU nu rekryterat en resursförstärkning till befattningen som applikationsansvarig inom automatisk identifiering. 

Läs mer

17 september, 2015

CRUs VD invald till Advisory Board

CRUs VD, Anne Thelin-Ehrling, har blivit invald i Advisory Board för Androuet som är specialiserade på franska ostar.

Läs mer