Cru International

CRU International startades 2001.

CRU International är ett företag som erbjuder tjänster inom Human Resource Management och Organisationsutveckling. CRU bidrar till att skapa nödvändiga förutsättningar för kundföretagen att arbeta med personal- och organisationsfrågor på ett strukturerat sätt. Målet är att HR ska bidra till förbättrad lönsamhet, genom ökad effektivitet, rätt kompetens och medarbetartrivsel.

Det sker genom att CRU Internationals tjänster stödjer och utvecklar kundernas ledare, medarbetare och organisation.

Vår bas

Bred erfarenhet från strategiskt och operativt arbete inom HR!

Tillsammans med samarbetspartners och nätverk erbjuder vi en helhet inom HR Management & Organisationsutveckling.

 

Vår affärsidé

cirkel

”Att bidra till organisationers och ledares utveckling för lönsamt och effektivt företagande”.

Affärsidén förutsätter att vi arbetar nära kundföretagets egen organisation och med utgångspunkt i företagets affärs- och verksamhetsmål s.k. affärsnära HR.